En Asiatisk Odyssé
   
   
Copyright

 

 

Den här hemsidan är min. Skapad som den är utifrån mina upplevelser och minnen. Texten är sprungen från min hand och de flesta fotografierna är tagna med mitt avtryckarfinger. Jag blir således väldigt glad för alla som läser, besöker eller visar intresse för den. Än gladare blir jag om den länkas till eller om den på något annat sätt rekommenderas för nya läsargrupper. Men jag blir ilsk och juridiskt arg om något kopieras härifrån för att återanvändas någon annanstans utan att fråga. Eller än värre, om någon kopirerar något av mig skapat och sedan sätter sin egen signatur under. Således följer vissa riktlinjer för den som på något sätt vill använda den här hemsidans innehåll till annat än läsning.

 

 

Text:    
 

Kortare stycken är okey att citera och använda helt fritt - om källan tydligt anges och jag meddelas. Som ett kortare stycke, räknar jag just ett stycke. Det vill säga textmassan från en blankrad till en annan blankrad. Intet mer. Jag förbehåller mig dock rätten att neka nyttjande om jag bedömer att samman-hanget som texten skulle användas i är för mig helt moraliskt förkastligt.

Om det handlar om större textmassor, flera stycken, är det också okey att låna av mitt arbete, om det används på ett ickekommersiellt sätt. Självklart under förutsättning att källan anges och att jag notifieras om nyttjandet. Om syftet är kommersiellt är jag redo att diskutera villkor.

   

 

    Bilder:    

Bilderna på hemsidan är till 95% tagna av mig. Men några härrör från lastbilskamrater och ett fåtal är hämtade från fria källor på nätet. Kolla således med mig först innan någon bild plockas från hemsidan - alla är inte mina.

De som är mina får dock fritt användas för ickekommersiella syften - så länge jag nämns och informeras. Om syftet är affärsdrivande kan säkert någon form av överenskommelse nås. Jag är inte knusslig.

Fotografierna på de olika flygbolagens flygplan är uppenbart inte tagna av mig. De är istället hämtade från respektiva bolags hemsida - PR detaljen. De nationella flaggorna är i sin tur räddade från CIA:s nätbaserade faktabok. Kartorna är resultatet av kreativt googlande. Samma sak gäller med bilderna av nationella ledare; Khomeini, Atatürk och Indira Gandhi.

 
 
  Layout:    
  Någon grafisk designer är jag inte, så utseendet på den här hemsidan har uppstått genom jag fritt låtit mig inspireras av vad som finns på resten av webben med avseende på stil, färger och form. Träbakgrunden är freeware från något av de många resurssidor som finns på nätet, samma gäller för anfangerna och pappret. Som jag dock på egen hand gjort lite nött på sidorna. Feel free to use.